Endüstriyel Buhar TürbinleriEkol Brno & Shaangu

3 MW-  60 MW arasında modüler tasarımlı, tek gövdeli buhar türbinleri sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda;

Karşı Basınçlı (Proses beslemek amaçlı); Ara çekişli veya kontrolsüz buhar çekişli (Bleed)

Kondenserli; Araçekişli veya kontrolsüz buhar çekişli (Bleed) olarak imal edilebilir.

Buhar çıkışlarının ekseni tesisinize göre yatay veya dikey olabilir.

Buhar Türbinleri Elektrik üretimi veya Mekanik tahrik üniteleri olarak Enerji Üretim Tesislerinizde veya Endüstriyel uygulamalarınızda kullanılabilir.

Biyokütle enerji santralleri

Kojenerasyon ve merkezi ısıtma santralleri

Atık ısıdan enerji üretimi (Örneğin  Çimento sektörü)

Endüstriyel enerji tesislerinde Enerji üretimi amacıyla (Şeker Fabrikaları, Kağıt Fabrikaları, Kimya ve tekstil endüstrileri,, demir-çelik fabrikaları, Rafineriler)

Kombine çevrim doğal gaz santralleri

 

buhar turbin btwgen

Xi'An Shaangu Power Co.,Ltd

Ekol Spol S r.o.